SCARLETT TRADE ZP MACHNICKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Grażyńskiego 14
43-300 Bielsko-Biała

Polska

Tel: +48 509 311 251

Email: scarlett@scarlett-karcher.pl

Forma prawna: spółka jawna
NIP: 547-02-43-694
REGON: 072883199

Numer KRS:  0000176549

BNP Paribas Bank Polska S.A. 32 2030 0045 1110 0000 0069 0460

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Firma SCARLETT TRADE ZP MACHNICKI SPÓŁKA JAWNA może także dokonywać poprawek i/lub zmian w opisach produktów wymienionych w informacjach na stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Prawa autorskie / znaki zastrzeżone

Wszelkie zdjęcia, grafiki, materiały tekstowe, dźwiękowe i wideo oraz inne zawarte na tej stronie internetowej są prawnie chronione i stanowią właśność intelektualną firmy Kärcher. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody firmy Kärcher są zabronione.

Obrazy i grafiki zamieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w części lub w całości. Logo Kärcher, słowo "Kärcher" i wszystkie inne znaki wykorzystane na tej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi, których prawa należą do Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.