Nagrody za najlepszą najskuteczniejszą sprzedaż, wyposażenie oraz sprzedaż zamiatarek, otrzymane za 2016 rok dla Kärcher Center Scarlett.

 

 

 

 

Nagrody za najlepszą sprzedaż odkurzaczy przemysłowych "NT", urządzeń szorująco zbierających "FC" oraz akcesoriów do urządzeń Kärcher w 2012 r.

 

 

 

 

Nagroda za inwestycje oraz  za sprzedaż urządzeń zamiatających KM w 2011r.

 

 

 

Pierwsze miejsce zdobyde w zawodach "Kärcher Cup 2011 INDY-CART"